• اشتراک
محمد ابراهیم زارعی نشر فن آورانغ
موضوع           :          کتاب آشنائی با معماری جهان ( ابراهیم زارعی ) بوعلی سینا
نام خارجی    :          Getting To Know World Architecture
تعداد صفحه   :          402 صفحه
قیمت            :         15500 تومان
 
مباحث و سرفصل ها
 

فصل 1 :معماری پیش از تاریخ
فصل 2 :    معماری بین النهرین
فصل 3 :    معماری مصر
فصل 4 :    معماری ایران
فصل 5 :معماری هند
فصل 6 :    معماری چین
فصل 7 :    معماری ژاپن
فصل 8 :    معماری تمدنهای اژه ای
فصل 9 :    معماری یونان
فصل 10 :معماری روم
فصل 11 :    معماری صدر مسیحیت
فصل 12 :    معماری بیزانس
فصل 13 :    معماری رومانسک
فصل 14 :معماری گوتیک
فصل 15 :    معماری رنسانس
فصل 16 :    معماری باروک
 
 
مولف             :      
محمد ابراهیم زارعی
مترجم           :      
ناشر             :      
نشر فن آورانغ
 
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.