• اشتراک
بهنام پورنادر – فرزاد قانعی بازتاب اندیشه
موضوع           :          کتاب خودآموز نقشه کشی صنعتی و ساختمان
نام خارجی    :          
تعداد صفحه   :          
340 صفحه بزرگ
قیمت            :         14800 تومان
 
مباحث و سرفصل ها
 

فصل 1 :رسم فنی و نقشه کشی صنعتی
تصویرهای سه نما
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.