• اشتراک
مجموعه آثار حجت الاسلام والمسلمین محسن قرائتی
محتوا:
آثار حجت الاسلام والمسلمین  قرائتی در موضوعاتی چون: تفسیر،عقاید و اخلاق مشتمل بر:
متن کامل تفسیر نور (10 جلد)
کتب منتشر شده (40 عنوان)
مجموعه فیش های تبلیغی (6 مجموعه بالغ بر 550 عنوان) و..
ارائه بیش از 70 تصویر و حدود 30 قطعه فیلم مربوط به استاد قرائتی
پژوهش در متن از طریق فهرست درختی و گزینشی
و...
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.