• اشتراک
آموزش Autocad Electrical 2015
آموزش به شیوه مولتی مدیا
به همراه پروژه های آموزش داده شده
23 ساعت آموزش
32 & 64 بیت
مطالبی که در این مجموعه خواهید آموخت:
فصل اول: آشنایی با مبانی برق کشی
فصل دوم: آشنایی با مفاهیم تاسیسات الکتریکی
فصل سوم: آشنایی با محیط اتوکد الکتریکال
فصل چهارم: تنظیمات نرم افزار
فصل پنجم: شروع کار با نرم افزار
و...
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.