• اشتراک
پایان نامه مهندسی صنایع با عنوان: مهندسی ارزش
فـرمت: DOC
تعداد صفحات: 102 صفحه
رشتــه: مهندسی صنایع
حجم فایل: 1.7 MB
عنوان پروژه: مهندسی ارزش(Value Engineering)

چکیده
در جهان امروز صنایع و زیربناها، اهمیت و جایگاه ویژه‌ای در شکل‌گیری جریان‌های اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و فناوری دارند و عملاً به کانون‌های پویایی، تولید و توسعه اقتصادی، اجتماعی جهان معاصر تبدیل شده‌اند. در این زمان اهمیت و جایگاه مدیریت سیستمی به ‌منظور هماهنگ ‌سازی و مدیریت هر یک از این نیازها جهت ارائه خدمات بهینه به مخاطبان افزایش می‌یابد. مدیریت بهینه تمامی عوامل و منابع یک طرح آن هم در قرن بیست و یکم که بشر با کمبود منابع روبروست، کار را برای مدیران  دشوارتر کرده است. به گونه‌ای که متولیان را به سمت استفاده‌ از روش‌هایی برده است تا ضمن بالابردن افزایش رضایت ذینفعان، بتوانند با پایین‌ترین هزینه بالاترین کارکرد را از نتایج فعالیت‌های خود بگیرند. یکی از روش‌هایی که توانسته است نگاه مدیران جهان و حتی مدیران ایران را به خود جلب کند استفاده از تکنیک مهندسی ارزش در پروژه‌ها و محصولات است. مهندسی ارزش تکنیکی مدیریتی است که تلاش دارد ضمن افزایش کارکرد پروژه‌ها، هزینه آن‌ها را کاهش دهد. اکنون در کشورهای جهان، مهندسی ارزش را در تمامی حوزه‌ها مورد استفاده قرار می‌دهند. در کشور ما نیز این تکنیک مدیریتی در صنایع و پروژه‌های ما به اجرا در آمد و همچنین معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری استفاده از مهندسی ارزش را بر روی کلیه پروژه‌های بالای 100 میلیارد ریال را لازم‌الاجرا کرد. پروژه ارائه شده تحت عنوان معرفی مهندسی ارزش در 6 فصل تدوین شده است که در فصل اول به طرح مسأله می‌پردازد و در فصول بعد به ترتیب مبانی، تاریخچه، برنامه‌کار، پایگاه قانونی مهندسی ارزش در ایران و پیوست  پرداخته می‌شود و در 2 ضمیمه آخر به معرفی برخی روش‌های مدیریتی و همچنین معرفی دوره‌های آموزشی مهندسی ارزش می‌پردازد.

فهرست مطالب
عنوان                                                                                  صفحه
1- طرح مسأله و مقدمه…………………………….………………...…………..………5
2- مبانی مهندسی ارزش……………..…………………………………………………6
2-1- تعریف مهندسی ارزش………………………….……………..…………………6
2-2- تعریف مدیریت ارزش………………………….…………….………..……….…6
2-3- تعریف برنامه‌ریزی ارزش………………………….……………...………………7
2-4- تعریف شاخص ارزش………………………….….……………..……..………..7
2-5- هدف مهندسی ارزش………………………….………………..…………..……8
2-6- دلایل بکارگیری مهندسی ارزش…………………...…………….……….………8
2-7- مقایسه مهندسی ارزش با سایر روش‌های بهبود در مدیریت.…………... …………9
2-8- معرفی انجمن بین‌المللی مهندسی ارزش و گواهینامه‌های آن….…………………11
2-9- حوزه‌های کاربردی مهندسی ارزش………………...…………….………………11
2-10- زمان بکارگیری مهندسی ارزش…………………...…….……….…………..…12
2-11- موانع بکارگیری یا عدم موفقیت مهندسی ارزش…………….……………….…14
2-12- مزایای جانبی مهندسی ارزش………………….…….………….…………..…15
2-13- شعار مهندسی ارزش…………………...…….……….…………………….…15
3- تاریخچه مهندسی ارزش….…………….………………….…………….…………17
3-1- شروع مهندسی ارزش در کارخانه جنرال الکتریک……………….…………….…17
3-3- شروع مهندسی ارزش در ایران……………………...…….……….………….…18
3-4- پیاده‌سازی مهندسی ارزش در سازمان بنادر و دریانورد………….……………..…19
4- برنامه کار مهندسی ارزش………………………………….………………………20
4-1- شمای کلی فرآیند مهندسی ارزش……………………...…………….……….…20
4-2- مرحله پیش‌مطالعه…………………..…….…………….………………………21
4-3- مرحله مطالعه اصلی…………………..…….…………….….…………………22
4-4- فعالیت‌های پس‌مطالعه…………………..…….…………….………….………27
4-5- نمونه مطالعۀ فرضی مهندسی ارزش_ پروژه پیاده رو سازی….…………..….….29
4-6- مطالعۀ مهندسی ارزش عوارضی تهران_ کرج……………………………………38
5- پایگاه قانونی مهندسی ارزش در کشور……………..………………..……………44
5-1- قوانین برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران…….…44
5-2- قوانین بودجه سالانه…………………..…….…………..….……..….….………44
5-3- قوانین معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور……………..……..…44
5-4- قوانین داخلی وزارتخانه ‌ها و مجموعه‌ های دولتی ………….…..............……45
6- پیوست……….…..…………………………………………………………………46
6-1- نمودار سیستمی تحلیل کارکرد…………….……..……………………………47
6-2- فنون خلاقیت…………………..…….………………..….….….….…….……52
6-3- فنون ارزیابی…………………..…….…………..….…………….……………53
6-4- ویژگی های تسهیلگر…………………..……..….…………….…….…………63
6-5- تحلیل هزینۀ طول عمر…………………..……..….………….……….………64
6-6- پرسش های متداول دربارة مهندسی ارزش………...…………….………………67
6-7- کاربرگ های مورد استفاده جهت انجام مطالعات مهندسی ارزش….…….…….…72

ضمائم…….…….….……………………………………………………………………92
ضمیمه شماره 1: معرفی برخی روش‌های مدیریتی……………….……………………92
ضمیمه شماره 2: معرفی دوره‌های آموزشی مهندسی ارزش……………………………99

نتیجه گیری………...…………………………………………………………………100

 
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.