• اشتراک
کاربردی و پروژه محور آموزش جامع طراحی نما و محوطه Chief Architect X6
مقدماتی تا پیشرفته
آشنایی با نرم افزار و ایجاد پلان جدید
نحوه استفاده از آبجکت ها و ایجاد تغییرات
آشنایی با دستورات مدل سازی و طراحی نمای خارجی
7 ساعت آموزش
 
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.