• کد محصول: 3-0004
  • (2)
  • قیمت : 26,000 تومان
  • اشتراک
دیگر موقع نیاز به وسایل دوخت و دوز یکی یکی دنبال وسایل نگردید
کیت لوازم دوخت ودوز ست خیاطی سوینگ کیت Sewing KitAs Seen On TVکیت لوازم دوخت ودوزمورد نیاز برای هر خانوادهدیگر موقع نیاز به وسایل دوخت و دوز یکی یکی دنبال وسایل نگردیدست خیاطی سوینگ کیت با جعبه بسیار شیکحاوی تمامی وسایل مورد نیاز در خیاطیمناسب برای هر خانه مخصوصا جهیزیهشامل :بیشتر از ده ها عدد قرقره در رنگهای مختلفانواع نخ بصورت یدکیجای سوزنبشکافسوزن ته گردسوزن قفلیسانتی متر انواع دگمه و جعبه
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.