• اشتراک
آیا کفشهای پاشنه بلندتان پاهایتان را خسته و زخمی کرده است؟
توضیحات مربوط به ماساژور انگشتان پا پمپرد توس :ماساژور انگشتان پاآیا کفشهای پاشنه بلندتان پاهایتان را خسته و زخمی کرده است؟نمی خواهید کفش های پاشنه بلندتان را کنار بگذارید؟آیا پاهایتان در طول روز در کفش هایتان خسته می شوند؟مشخصات ماساژور انگشتان پا پمپرد توز :انگشتان پاهایتان را خودتان ماساژ دهید و از درد آن راحت شوید.این ماساژور انگشتان پاهایتان را کشیده و در یک ردیف قرار می دهد و به طور همزمان و یکنواخت انگشتان شما را ماساژ می دهد.پمپر توز محصولی شگفت انگیز و خارق العادهاین محصول شگفت انگیز انگشتان پاهای شما را ماساژ می دهد و باعث تسکین درد در ناحیه انگشتان پاهای شما می شود.پنپر توز جدیدترین سیستم محافظت از انگشتان پا می باشد که همه را شگفت زده کرده استمحتویات بسته پمپر توز :1 جفت ماساژور پمپر توز عادی آبی1 جفت ماساژور پمپر توز عادی صورتی1 جفت ماساژور پمپر توز ویبره دار آبی و صورتی
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.