• اشتراک
با این ماساژور در هر زمان میتوانید قسمت های تحتانی بدن مانند کمر را ماساژ دهید
ماساژور قو Swan MassagerAs Seen On TVبا این ماساژور در هر زمان و هر مکانی میتوانید قسمت های تحتانی و پشتی بدن مانند کمر را ماساژ داده و درد ، خستگی و کوفتگی را به راحتی از بین ببرید
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.