• اشتراک
آموزش Abaqus به همراه فایل پروژه های داده شده
آموزش به شیوه مولتی مدیا
به همراه فایل پروژه های داده شده
16ساعت آموزش
32 و 64 بیت
مطالبی که در این مجموعه خواهید آموخت:
فصل اول: آشنایی با نرم افزار Abaqus
فصل دوم: بررسی ماژول Sketch
فصل سوم: بررسی ماژول Part
فصل چهارم: بررسی ماژول Propery
و...
 
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.