• اشتراک
این دوره شما را در مدت 15ساعت و 32 دقیقه بر تمامی مباحث ارتقا به سرور2012 مسلط می سازد. دوره دارای زیر نویس انگلیسی بوده و آزمون های آن نقاط ضعف علاقمندان را به نقاط قوت تبدیل می کند. ویژه مدیران IT و دانشجویان کامپیوتر

 

این دوره مخصوص متخصصان و مدیران IT می باشد که دارای مدرک MCSA یا MCSE می باشند و میخواهند آنرا به ویندوز سرور 2012 ارتقا دهند. همچنین این دوره مختص آن دسته از مدیران و متخصصان IT است که ویندوز سرور 2008 نصب کرده اند  و می خواهند آنرا به ویندوز سرور 2012 ارتقا دهندعناوین دوره
1- مقدمه دوره
2- طراحی ، برنامه ریزی و نصب Windows Server 2012
3- پیکربندی Windows Server 2012
4- نصب  Domain Controller
​5- پیکر بندی Domain Controller  ها
​6-نگهداری از  Domain Controller ها
7-پیکربندی Group Policy Processing
8- پیکربندی ساده و کاربردی  Local Storage
9- پیکربندی و مدیریت   Backup ها
10-مانیتورینگ سرورها 
11- Deploy و مدیریت  IP Address Management
​12- پیکربندی کامل و کاربردی  DirectAccess
​13- پیکربندی  Network Access Protection
14- پیکربندی  Dynamic Access Control
15- پیاده سازی  Active Directory Federation Services v2.1
16- پیکر بندی Failover Clustering  
17- مباحث پیشرفته در  Failover Clustering و  High Availability در  Hyper-V
18- آموزش مدیریت تنظیمات ماشین مجازی و Storage ها
19- ساخت و پیکربندی Virtual Network ها
20- مدیریت Virtual Machine ها                                

Microsoft Windows Server 2012 70-417
This Windows Server video training course with Tim Warner covers Microsoft

exam 70-417. This course is is for IT professionals who have their MCSA: Windows Server 2008 or MCITPs who want to earn their MCSA or MCSE
certifications for Windows Server 2012

Course Introduction  25 min
 Installing Windows Server 2012 Servers 46 min
 Configuring Windows Server 2012 Servers 51 min)
 Installing Domain Controllers  40 min
 Configuring Domain Controllers 45 min
Maintaining Active Directory 55 min
7. Configuring Group Policy Processing  53 min
 Configuring Local Storage 47 min
Configuring and Managing Backups  46 min
 Monitoring Servers (53 min
 Deploying and Managing IPAM  42 min
12. Configuring DirectAccess  42 min
 Configuring Network Access Protection (NAP)  54 min
. Implementing Dynamic Access Control (DAC)  55 min
 Implementing Active Directory Federation Services (AD FS) v2.1  46 min
 Configuring Failover Clustering in Windows Server 2012  52 min
Advanced Failover Clustering and Highly Available Hyper-V  37 min
 Managing Virtual Machine Settings and Storage  49 min
Creating and Configuring Virtual Networks  38 min
 Managing Virtual Machine Movement  49 min
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.