• اشتراک
نرم‌افزار ذکر به منظور امکان حفظ قرآن کریم با رعایت کلیه قواعد و اصول حفظ قرآن تدوین شده است
نرم‌افزار ذکر به منظور امکان حفظ قرآن کریم با رعایت کلیه قواعد و اصول حفظ قرآن تدوین شده است عناوین این نرم‌افزار بدین قرار است:
 حفظ: امکان حفظ قرآن کریم از طریق انتخاب دوره با قابلیت تکرار دلخواه
 ندای ملکوت: یک دوره ترتیل قرآن کریم همراه با هفت ترجمه و یک ترجمه ی گویا
 تفسیر: برگزیده تفسیر نمونه با امکان جستجو در متن
 پژوهش: امکان جستجو در متن قرآن کریم به دو صورت معمولی و اعراب گذاری شده
سرگرمی‌ها: سرگرمی‌های آموزنده و جذاب نظیر جورچین، کارت بازی و دوتایی
 فیلم: چندین قطعه فیلم از قرائت‌های مجلسی
امکانات جانبی همچون ساعت گویا، زنگ خبر، پخش اذان به افق شهرهای مختلف و....
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.