• اشتراک
هد هد قرآن برای نونهالان
آموزش الفبای قرآنی: آموزش حروف الفبا همراه با انیمیشن های زیبا، قابل فهم برای نونهالان
آیه های قشنگ: یک دوره ترتیل قرآن کریم با صدای استاد پرهیزگار با قابلیت تکرار آیات، ورق زدن صفحات و ترجمه ی گویا
مهارت ها: آموزش مهارت های زندگی به روش تعاملی
چهره ها: آموزش مفاهیم اخلاقی در قالب چهره های زشت و زیبا
و..
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.