• اشتراک
دکتر مسعود صفائی پور انتشارات دانشگاه تهران
موضوع           :          کتاب فرهنگ نامه واژگان و نظریه های مهاجرت درون شهری
نام خارجی    :          A Dictionary Of Intra Urban Migration
تعداد صفحه   :          141 صفحه
قیمت            :         10500 تومان
 
مباحث و سرفصل ها
 

فصل 1 :مفاهیم و اصطلاحات
فصل 2 :    نظریه ها
 
 
 
مولف             :    
  دکتر مسعود صفائی پور
مترجم           :      
ناشر             :      
انتشارات دانشگاه تهران
 
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.