• اشتراک
...
موضوع                     :       کتاب بسپارهای آلی علی پورجوادی
نام خارجی                  :        
تعداد صفحه                :    
   189 صفحه
نوع جلد                 :         معمولی
اندازه صفحات کتاب  :        متوسط
نوع کتاب               :         نو
کیفیت کتاب           :           تمیز است
قیمت                    :         11000 تومان
 
مباحث و سرفصل ها
 

فصل 1 :شناخت درشت مولکول
فصل 2 :    سنتزبسپارها
فصل 3 :    محلول های درشت مولکول
فصل 4 :    پلی مولکولاریته-جزءبه جزء کردن
فصل 5 :تعیین جرم مولکولی و مشخصات ترمودینامیکی محلولها
فصل 6 :    حالت فیزیکی بسپارهای جامد
فصل 7 :    خواص مکانیکی بسپارها
فصل 8 :    کاربردمواد پلاستیکی
فصل 9 :    واکنشهای شیمیایی درشت مولکواها
 
مولف             :      
  کلود اوبینور
مترجم             :       علی پورجوادی
ناشر               :       انتشارات دانشگاهی تهران
تایپیست          :       خانم مساح
تاریخ تایپ کتاب :       21/ 5 / 1394
 
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.