• اشتراک
...
موضوع                     :       کتاب مبانی مدیریت  مالی   محمدحسن جنابی
نام خارجی                  :        .....
تعداد صفحه                :    
    168 صفحه
نوع جلد                 :         معمولی
اندازه صفحات کتاب  :        متوسط
نوع کتاب               :         نو
کیفیت کتاب           :           تمیز است
قیمت                    :         9500 تومان
 
مباحث و سرفصل ها
 

فصل 1 :ارزش زمانی پول
فصل 2 :    ریسک و بازده
فصل 3 :    ارزشیابی
فصل 4 :    هرینه سرمایه
فصل 5 :اهرم
فصل 6 :    ساختارسرمایه و ارزش شرکت
فصل 7 :    بودجه  بندی سرمایه ای
فصل 8 :    خط مشی و تقسیم سود سهام
فصل 9 :    تامین مالی در بلندمدت
فصل 10 :مدیریت مالی در کوتاه مدت
فصل 11 :    تجزیه و تحلیل و برنامه ریزی مالی
 
مولف             :   
    دیویدجی.لی های
مترجم             :      
ناشر               :    
   انتشارات ذره بین
تایپیست          :       خانم مساح
تاریخ تایپ کتاب :       21 / 5 / 1394
 
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.