• اشتراک
آناتومی بدن انسان
 جامع ترین نرم افزار اطلاعات پزشکی با اطلاعات جامع تفصیلی درباره مراقبت از بیمار و موارد بالینی (علائم بالینی، روشهای آزمایشگاهی،
و تشخیص و درمان بیماریها) مورد استفاده پزشکان و بیماران
با پوشش دادن بیش از 7700 موضوع در 15 زمینه پزشکی و دارا بودن بیش از 26000 مرجع و بانک اطلاعات دارویی با امکان جستجوی دارویی خاص و..
 
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.