• اشتراک
آموزش چرم دوزی
آموزش دوخت اشیاء چرمی
آنچه در این مجموعه خواهید آموخت:
مقدمه ای بر چرم دوزی
معرفی ابزار مورد نیاز
شناخت انواع دوخت
آموزش ساخت کیف پول
آموزش ساخت جای کارت
آموزش ساخت جا کیلیدی
آموزش ساخت کیف پولی
آموزش ساخت کیف مجلسی
آموزش ساخت کیف تبلت
آموزش ساخت کوله پشتی و...
با قابلیت پخش دو منظوره:
دستگاههای پخش خانگی
کامپیوتر
 
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.