• اشتراک
این مجموعه با شماره مجوز: 800093049606 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی؛ دارای قابلیت پخش در پلیرهای خانگی می باشد. این‌ دو حلقه دی‌وی‌دی در یک بسته و توسط موسسه‌ی فرهنگی لوح گسترش دنیای نرم‌افزار سینا به بازار عرضه شده است.

 آموزش دیوان سطح مقدماتی

آنچه در این مجموعه خواهید آموخت:

تمرینات مضراب چپ و راست قسمت 1 

تمرینات مضراب چپ و راست قسمت 2

اجرای شماره 1

تئوری موسیقی : ریتم قسمت 1

تئوری موسیقی : ریتم قسمت 2

وزن خوانی و سرمشق های مضرابی قسمت 1

وزن خوانی و سرمشق های مضرابی قسمت 2

وزن خوانی و سرمشق های مضرابی قسمت 3

اجرای شماره 2

تئوری موسیقی : نت خوانی

تمرین دست باز روی سیم های

تمرینات پرده گیری پوزیسون اول قسمت 1

تمرینات پرده گیری پوزیسون اول قسمت 2

تمرینات پرده گیری پوزیسون اول قسمت 3

تمرینات پرده گیری پوزیسون اول قسمت 4

دستان شناسی دیوان و تمرین ریزقسمت 1

دستان شناسی دیوان و تمرین ریزقسمت2

تمرینات پایه ای و دوره ای قسمت 1

تمرینات پایه ای و دوره ای قسمت 2

اجرای شماره 2

تئوری موسیقی : نت خوانی

تمرین دست باز روی سیم های

تمرینات پرده گیری پوزیسون اول قسمت 1

تمرینات پرده گیری پوزیسون اول قسمت 2

تمرینات پرده گیری پوزیسون اول قسمت 3

تمرینات پرده گیری پوزیسون اول قسمت 4

دستان شناسی دیوان و تمرین ریزقسمت 1

دستان شناسی دیوان و تمرین ریزقسمت2

تمرینات پایه ای و دوره ای قسمت 1

تمرینات پایه ای و دوره ای قسمت 2

اجرای شماره 3

تمرینات پایه ای و دوره ای قسمت 3

تمرینات پایه ای و دوره ای قسمت 4

قطعاتی با انواع دیوان : باغلاما و جورا

اجرای قطعاتی با متدهای ترکی 1

اجرای قطعاتی با متدهای ترکی 2

آشنایی با استاد

قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.