• اشتراک
آموزش تصویری ساکسیفون
عناوین ساز ساکسیفون:
آموزش ساکسیفون
ساختمان ساز و نحوه دست گرفتن 1
ساختمان ساز و نحوه دست گرفتن 2
نحوه نواختن و تولید صدا از ساکسیفون
قسمت 1
نحوه نواختن و تولید صدا از ساکسیفون
قسمت 2
خطوط حامل، کلید سل و ارزش زمانی نت ها
قابل اجرا در دستگاههای DVD خانگی
و..
 
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.