• اشتراک
آموزش جامع سیم کشی برق ساختمان

آموزش جامع سیم کشی برق ساختمان
درک اصول ومبانی برق کشی
آموزش بیش از 24 موضوع مختلف در زمینه سیم کشی برق ساختمان
به همراه مجموعه نرم افزارهای مهندسی برق والکترونیک
به انضمام کتابهای مرجع برق والکترونیک
به همراه نرم افزار آموزش انواع سیم کشی، قابل نصب بر روی اندروید
برخی از عناوین آموزشی موجود در این برنامه:
کنتورها
مدار کوتاه
آمپر چیست؟
مدارشکن ها
پریزهای برق
تعویض پریزها
اتصال به زمین
سیم کشی خانه
ایمنی و ارزیابی
آمپر، ولت، وات
و..

قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.