• اشتراک
آموزش جامع تعمیرات خودرو
آموزش جامع تعمیرات خودرو
بیش از 22 ساعت فیلم آموزش به زبان فارسی
معرفی کامل اجزاء خودرو
مناسب برای تعمیرکاران و تکنسین ها
مفید برای دانش آموزان و دانشجویان علاقه مند به اصول طراحی خودرو
به همراه شبیه ساز مکانیک خودرو
قابل اجرا در کامپیوتر و دستگاههای پخش خانگی
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.