• اشتراک
آموزش ریتم نوازی در گیتار - اوریجینال


آموزش ریتم نوازی در گیتار - اوریجینال

قابل اجرا در تمام DVD Player های خانگی و کامپیوتر ها

نوع دیسک : DVD اوریجینال
تعداد دیسک : 2
متد آموزشی : چند رسانه ای

با گارانتی تعویض


توسط استاد دانیال پورکرمعلی


شماره مجوز:155/37847


عناوین این آموزش ریتم نوازی در گیتار :

تمرینات قدرتی انگشت ها‏:‏ فینکرپاور دوتایی
تمرینات قدرتی انگشت ها‏:‏ فینکرپاور چهار تایی
تمرینات سرعتی وتکمیلی
تئوری موسیقی‏:‏ خطوط حامل نت ها سکوت ها کسر میزان
آموزش نت های‏:‏‏(‏می،فا،سل‏)‏ از سیم اول گیتار
آموزش نت های‏:‏‏(‏سی،دو،ر‏)‏ از سیم دوم گیتار
آموزش نت های‏:‏‏(‏سل،لا‏)‏ از سیم سوم گیتار
آموزش آکوردهای‏:‏ ‏(‏ آ،ـأ،ء ‏)‏ وتمرین ریتم
آموزش آکوردهای‏:‏ ‏(‏ أ،ئـ ‏)‏ تمرینات تبلچر
آموزش آکوردهای‏:‏ ‏(‏ ذء ، ئـ7 آ،7ء،7ـأ ‏)‏ وتمرین ریتم
آموزش آکوردهای‏:‏ ‏(‏7ئـ ،7أ،7ـآ‏)‏ وتمرین ریتم
آموزش نت های‏:‏ ‏(‏ر،می،فا‏)‏ ازسیم چهارم گیتار
آموزش نت های‏:‏ ‏(‏لا،سی،دو‏)‏از سیم پنجم گیتار
آموزش نت های‏:‏ ‏(‏می،فا،سل‏)‏ از سیم ششم گیتار
معرفی نت های روی سیم های گیتار
تمرینات چنگ، آموزش علامت دیز
تمرینات چنگ، آموزش علامت بمل ونت سیاه نقطه دار
تئوری موسیقی‏:‏ مبحث فاصله ها ومعکوس فاصله
تئوری موسیقی‏:‏ مبحث گام ، توالی دیزها
تئوری موسیقی‏:‏ مبحث گام ،توالی بمل ها
تئوری موسیقی‏:‏ مبحث آکوردها
تمرینات ریتم قسمت 1
تکنیک های همرآن وپول آف
تکنیک فینکر پیکینک وتمرینات مضراب
تمرینات ریتم قسمت 2
تمرینات گام ،آکورد وqna
اتودهای تمرینی وسرعتی
اجرای شماره 1
اجرای شماره 2
اجرای شماره 3
اجرای شماره 4
آشنایی بااستاد
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.