• اشتراک
آموزش تصویری مفاهیم درس دینامیک آموزش به شیوه مولتی مدیا
آموزش تصویری مفاهیم درس دینامیک
آموزش مفاهیم درس به همراه مثال ها و مساله های نمونه متعدد
سینماتیک و سینتیک ذرات، حرکت مقید، سرعت و شتاب اجسام صلب، قضیه کار و انرژی
نمایش نحوه حرکت ذرات به صورت انیمیشن
قابل استفاده برای دانشجویان مهندسی مکانیک، عمران و...
آموزش 100% به زبان فارسی
آموزش به شیوه تصویری (مالتی مدیا)
آموزش مفاهیم درس به همراه مثال ها و مساله های نمونه متعدد
عناوین مباحث آموزشی این مجموعه :
فصل اول: معادلات مربوط به حرکت، سرعت و شتاب
تعاریف ابتدایی درس دینامیک
سینماتیک ذرات : بررسی حرکت خطی ذره
بررسی معادلات حرکت خطی ذره در مسیر مستقیم
مساله نمونه: رسم نمودار سرعت و شتاب ذره دارای حرکت خطی
مساله نمونه: بررسی حرکت خطی ذره با شتاب متغیر
حرکت منحنی وار ذرات در صفحه و بررسی سرعت آن
معادلات شتاب حرکت ذره دارای حرکت منحنی وار
سرعت و شتاب ذره در مختصات کارتزین
مساله نمونه: بررسی سرعت و شتاب حرکت دو بعدی هواپیما با داشتن معادله حرکت
فصل دوم : سینماتیک ذرات (Particle Kinematics) - مباحث پیشرفته
معادلات حرکت پرتابه (Projectile)
مساله نمونه : پرش موتور سوار از روی سکو
استفاده از سیستم مختصاتی عمودی – مماسی (n – t)
مساله نمونه: حرکت جعبه بر روی تسمه انتقال مواد (conveyor)
استفاده از سیستم مختصات قطبی (Polar)
و...
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.