• اشتراک
آموزش جامع و کاربردی نرم افزار Abaqus 6.14
آموزش تحلیل اجزای محدود با استفاده از نرم افزار Abaqus
آموزش قابلیت های متنوع نرم افزار آباکوس در قالب پروژه های عملی
قابل استفاده برای تمامی ورژن های نرم افزار Abaqus
همراه با نرم افزار Abaqus 6_14_2 64 bit به همراه آموزش نصب (فاقد پشتیبانی)
مباحث این مجموعه آموزشی عبارتند از:
فصل اول: شروع به کار با نرم افزار Abaqus
آشنایی با قسمت های مختلف محیط کاری آباکوس
آشنایی با محیط طراحی دو بعدی
اندازه گذاری و قیدگذاری ترسیمه ها

استفاده از دستور create Part برای ترسیم مدل سه بعدی
آشنایی با ماژول های مختلف آباکوس
فصل دوم: دستورات مدلسازی در آباکوس
ترسیم خط، دایره و مستطیل
استفاده از دستور create Part برای ترسیم مدل سه بعدی
ایجاد مدل های سه بعدی مدور
ترسیم شیار مدور بر روی مدل ها
ایجاد مدل سه بعدی با پیمودن یک مسیر
گرد کردن و پخ زدن لبه های مدل
ایجاد حفره بر روی مدل با اجرای دستور Cut Extrude
پروژه مدلسازی: ایجاد مدل مجموعه مونتاژی یک اتصال پینی
ایجاد مدل هندسی قطعه اول (1)
ایجاد مدل هندسی قطعه دوم و سوم
مونتاژ قطعات بر روی هم در ماژول Assembl
 فصل سوم: تحلیل نیرویی خرپای تحت باگذاری متمرکز
ایجاد مدل هندسی
تعیین شرایط مرزی و اعمال نیروها
مش بندی، حل مساله و بررسی نتایج
و..
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.