• اشتراک
شادیانه های خاله ستاره
مجموعه کارتون های آهنگین ترانه های خاله ستاره با هدف آموزش مهارتهای زندگی و تهیه و تدوین شده است.
مفاهیم ترانه ها منطبق با واحد کار مهدکودک و پیش دبستان و جذاب جهت سنین دبستان می باشد.
عناوین ترانه ها:
مهدکودک
انرژی
قلک
رایانه
صرفه جویی
سایه
بهداشت
تلفن
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.