• اشتراک
آموزش تصویری فارسی هشتم
آموزش تصویری فارسی پایه هشتم:
آموزش مفاهیم کتاب درسی و نکات کلیدی آن
براساس آخرین تغییرات و طبق ساختار کتاب
آموزش حرفه ای با بهره گیری از اساتید برتر
ویژه معدل سازی به همراه روش های حل مسائله
حل سوالات و تمرینات کتاب به صورت نکته ای
قابل پخش در DVD Plaayer خانگی
آنچه در این مجموعه خواهید آموخت:
ستایش
زیبایی آفرینش
شکفتن
سبک زندگی
نام ها و یادها
اسلام و انقلاب اسلامی
ادبیات بومی
ادبیات جهان

 
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.