• اشتراک
آموزش پیشرفته AUTODESK REVIT 2016 آموزش با بیانی بسیار ساده و قابل فهم بدون محدودیت در دفعات نصب بیش از 8 ساعت آموزش
آموزش با بیانی بسیار ساده و قابل فهم
بدون محدودیت در دفعات نصب
بیش از 8 ساعت آموزش
ارائه نمونه های کاربردی در مدت آموزش
به همراه نرم افزار REVIT 2016
 آنچه در این مجموعه آموزشی خواهید آموخت:
فصل اول : ایجاد دیوار فاز دو
معرفی عملکرد لایه ها  
تعریف لایه سازه ای  
تعریف لایه ملات  
 تعریف لایه عایق 
 تعریف لایه سطح نهایی 
 تعریف لایه membranes layer 
نحوه لایه بندی و تعیین عملکرد آنها  
تعیین متریال برای لایه های دیوار 
 ایجاد هاشور در نما  
 ایجاد هاشور در برش  
ترسیم دیوار لایه بندی شده  
ترسیم دیوارهای متقاطع 
همخوانی لایه های دیوراهای مجاور 
ویرایش دیوار  
Edit Profile  
Wall Sweep 
 Wall Revel 
محل ترسیم کف در تقاطع با دیوار  
ترسیم کف در نقشه های فاز یک  
ترسیم کف در نقشه های فاز دو  
 فصل دوم : کف، بام و سقف کاذب 
لایه بندی کفها ، سقف کاب  ، بامها  
لایه بندی سازه ای  
لایه بندی ملات  
لایه بندی عایق 
لایه بندی سطح نهایی 
لایه بندی membranes layer 
کف سازی سازه ای ، کف سازی معماری  
ایجاد کف سازه ای  
ایجاد کف معماری  
ایجاد کف شیبدار  
 تعیین شیب در کف  
ایجاد بام و سقف کاذب شیب دار  
ایجاد شیب با استفاده از Slop Arrow 
فصل سوم : ترسیم دیوار Curtain wall
معرفی Curtain wall ها  
 تعریف Curtain Wall 
تعریف Store front 
 تعریف Exterior Glazing 
بخشهای تشکیل دهنده Curtain wall 
 شناخت پنل  
شناخت Mullion 
شناخت Grid 
تنظیمات Grid ها در حالت Store Front 
تعیین فاصله افقی  
 تعیین فاصله عمودی  
 الگوهای چیدمان  
تنظیمات Mullion ها در حالت Store Front 
ایجاد Mullion های افقی  
ایجاد Mullion های عمودی  
 تعیین سطح مقطع Mullion ها 
تنظیمات Panel ها در حالت Store Front 
و...
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.