• اشتراک
SPSS22 + update 23
SPSS22 + update 23:
6 ساعت آموزش مولتی مدیا مشابه کلاس درس توسط زهرا برزگر
فصل اول: آشنایی با محیط نرم افزار
فصل دوم: توصیف داده ها
فصل سوم: خلاصه سازی داده ها
فصل چهارم: آزمون های آماری
فصل پنجم: آزمون های آماری (قسمت دوم)
فصل ششم: همبستگی
و...
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.