• اشتراک
Revit Architecture 2014 + update 2016 12 ساعت آموزش مولتی مدیا به صورت محاوره ای مشابه کلاس درس توسط امیر یاری ( سطوح مقدماتی، متوسط و پیشرفته)
12 ساعت آموزش مولتی مدیا به صورت محاوره ای مشابه کلاس
درس توسط امیر یاری ( سطوح مقدماتی، متوسط و پیشرفته)
محتوای گردویار آموزش مولتی مدیای  Revit Architecture 2014 + update 2016:
فصل اول: مفاهیم پایه
فصل دوم: آشنایی با محیط کاری نرم افزار
فصل سوم: شروع یک پروژه
فصل چهارم: مبانی مدل سازی
فصل پنجم: لینک ها، Import و گروه ها
فصل ششم: اجزای مدلسازی مبتنی بر اسکچ
و...
 
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.