• اشتراک
این فایل به صورت پاورپوینت و دارای 63 اسلاید میباشد.
طراحی  شبکه آب رسانی
یک شبکه آبرسانی عبارت است از مجموعه ای وسیع از یک سری لوله که به وسیله اتصالاتی نظیر سه راهی،زانویی،تبدیل و... به هم متصل می شوند،به طوری که با ورود آب از یک نقطه،از نقاط دیگر قابل برداشت باشد.طراحی یک شبکه آبرسانی مستلزم انتخاب قطر مناسب جهت هر یک از لوله های شبکه است.این انتخاب باید به گونه ای باشد که کلیه پارامتر های مهم شبکه از قبیل فشار،سرعت و ... در محدوده مشخص برآورده گردند.
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.