• اشتراک
توضیحات محصول آموزش تمبک نوازی تصویری بسته جامع آموزش تمبک زدن به زبان فارسی!
شماره مجوز:155/25684

توضیحات محصول

آموزش تمبک نوازی تصویری

بسته جامع آموزش تمبک زدن به زبان فارسی!

آموزش تمبک نوازی تصویری

در فیلم های بسته جامع آموزش تنبک نوازی خواهید دید:

 • آشنایی با ساز تمبک
 • نحوه دست گرفتن تمبک
 • روش نشستن صحیح با تنبک
 • نحوه استفاده از دست راست در تنبک زدن
 • روش استفاده از دست چپ در تمبک زدن
 • تمرین چهار حرکت اصلی
 • اجرای چهار حرکت اصلی با شماره
 • ریزهای چندگانه
 • ریز پلنگ
 • حرکت پنج انگشت
 • تمرین ترکیب دست باز و پلنگ
 • حرکت ریز پر
 • کشش ها و جدول ارزش زمانی
 • شماره گذاری انگشت ها در زدن تنبک
 • حالت های مختلف در اجرای حرکات تنبک
 • تعریف ضرب
 • تعریف ضرب همراه با شمارش ریتم ها
 • ده درس ویژه همراه با خواندن و نت نوازی نمبک
 • اکنوازی ساز تمبک
 • و ….

آموزش ساز تنبک توسط اساتید برجسته ایران

اموزش تنبک نوازی از مقدماتی تا پیشرفته

قابل پخش در دستگاه دی وی دی خانگی و کامپیوتر

 بدون نیاز به شماره سریال و پسورد و …

همراه با مثال های کاربردی و تمرین های عملی برای یادگیری بهتر

محصول گروه نرم افزاری نیاز


 
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.