• اشتراک
این فایل به صورت پاورپوینت و دارای 33 اسلاید میباشد.
آشنایی ما ایرانیان با معماری غرب به دوران قاجار باز میگردد.با اینکه حدود 80 سال از شروع پست مدرنیته میگذرد ولی این سبک به دلیل ویژگی منحصربه فرد آن یعنی مردمی بودن همواره تا کنون طرفداران و دنبال کنندگان خود را داشته است.
به عقیده اهب حسن کلمه پست مدرن نخستین بار در سال 1930 توسط دوانتیس در برابر مدرنیسم ادبی استفاده شده است.با این حساب میتوان شروع پست مدرنیته را به ادبیات نسبت داد.مقالات و سخنان زیادی در مورد پست مدرنیته گفته شده است ولی در این تحقیق نظریات چارلز چکنز که یکی از مهمترین ایده پردازهای پست مدرن معماری میباشد مورد بررسی قرار میگیرد.
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.