• اشتراک
این فایل به صورت پاورپوینت و دارای 57 اسلاید میباشد.
فهرست:
تعریف
نحوه پذیرش بیماران در بخش بستری
موقعیت بخش بستری در بیمارستان
انواع بخش های بستری
فرم های مختلف بخش بستری
انواع بخش بستری از نظر فرم پلان
فضاهای فیزیکی بخش بستری
 
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.