• اشتراک
پک نوزادی(نرم افزار و کتاب) نرم افزار نوزادی یک عدد سی دی مشاهده مرکز به صورت پانوراما می باشد.علاوه بر این دو عدد سی دی،یک جلدکتاب نیز داخل این بسته وجود دارد.
پک نوزادی(نرم افزار و کتاب) 
نرم افزار نوزادی یک عدد سی دی مشاهده مرکز به صورت پانوراما می باشد.علاوه بر این دو عدد سی دی،یک جلدکتاب نیز داخل این بسته وجود دارد.


فیلم : http://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/suKeB/vt/frame
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.