• اشتراک
این فایل به صورت پاورپوینت و دارای 40 اسلاید میباشد.
مقدمه
معماری موفقیت آمیز مستلزم ترکیب همزمان نکات گوناگون محیط زیست است که شامل عوامل اقلیمی ، بیولوژیکی ، روانی و مشاهداتی می باشد . معمار باید طرحی قابل اجرا و پاسخ گو تهیه نماید . با توجه به ارتباط تنگاتنگ نور روز و معماری باید توجه به کلیه زمینه های فوق در اولویت قرار گیرد . 
 
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.