• اشتراک
آموزش Fluent 6.3
آموزش Fluent Gambit:
به همراه مثالهای آموزش داده شده
به همراه پروژه های عملی و کاربردی
مطالبی که در این مجموعه آموزشی خواهید آموخت:
فصل اول: بررسی CFD
فصل دوم: آشنایی با نرم افزار Gambit
فصل سوم: آشنایی با محیط نرم افزار فلوئنت
فصل چهارم: Boundary Conditions
فصل پنجم: بررسی Solver
و..
 
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.