• اشتراک
آموزش Cubase
آموزش به شیوه مولتی مدیا
به همراه فایل پروژه های آموزش داده شده
مطالبی که در این مجموعه خواهید آموخت:
فصل اول: آشنایی با مفاهیم موسیقی
فصل دوم: آشنایی با مدیریت فایل ها و تنیمات پروژه
فصل سوم: آشنایی با قسمت های اصلی Cubase
فصل چهارم: آشنایی با محیط و پخش صدا و Monitoring صدای ورودی
فصل پنجم: ویرایش و کار با ترک Midi و کار با سازه های VSt
و...
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.