• اشتراک
اتوران اختصاصی با قابلیت جستجو برنامه ها توضیح ویژگی ها و راهنمای نصب تمامی برنامه ها به زبان فارسی
اتوران اختصاصی با قابلیت جستجو برنامه ها
توضیح ویژگی ها و راهنمای نصب تمامی برنامه ها به زبان فارسی
شامل:
Office 2003
Office 2007
Office 2010
Office 2013 
Office 2016
 برنامه های موجود در  این مجموعه:
Microsoft Office 2016
Word 2016
Excel 2016
Access 2016
PowerPoint 2016
Publisher 2016
Outlook 2016
OneNote 2016
Skype for Business 2016
OneDrive for Business
Microsoft Project 2016
Microsoft Visio 2016
 
 Fonts
461Persian Fonts
 
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.