• کد محصول: 594
  • pelak8
  • قیمت : 3,000 تومان
  • اشتراک
بهمن پسر سرهنگ سپهری فرمانده خود را به علت رگبار بستن مردم در 17 شهریور ترور کرده و متواری می‌شود و خودش توسط گروهی انقلابی مخفی می‌شود. ولی پس از مدتی دستگیر شده و به زندان می‌افتد
بهمن پسر سرهنگ سپهری فرمانده خود را به علت رگبار بستن مردم در 17 شهریور ترور کرده و متواری می‌شود و خودش توسط گروهی انقلابی مخفی می‌شود. ولی پس از مدتی دستگیر شده و به زندان می‌افتد
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.