• اشتراک
تقدیم به خدا (مجموعه شعر) - شاعر: نسرین نیسی - ناشر: آیات اهواز، 86، جلد شومیز، 70 صفحه، موضوع: شعر فارسی، قرن 14 - تعداد کل موجود کتاب 17 عدد
خرید 17 عدد نقدی دارای 20 درصد تخفیف می باشد.
خرید 10 عدد نقدی دارای 10 درصد تخفیف می باشد.
خرید 5 عدد نقدی دارای 5 درصد تخفیف می باشد.


کتاب بسیار سالم و در حد نو است که در تصاویر مشخص است. کیفیت جلد و چاپ و ... هم عالی است.
تخفیف های محصول | شرایط تعلق گرفتن تخفیف :

  • با خرید 17 عدد یا بیشتر از این محصول به صورت نقدی آن را با 20 % تخفیف خریداری کنید.
    20 %
  • با خرید 5 عدد یا بیشتر از این محصول به صورت نقدی آن را با 5 % تخفیف خریداری کنید.
    5 %
  • با خرید 10 عدد یا بیشتر از این محصول به صورت نقدی آن را با 10 % تخفیف خریداری کنید.
    10 %
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.