• اشتراک
استپر قطعه ای پلاستیکی است که به دلیل داشتن ساختار مهندسی و قابلیت ارتجاعی مطلوب ، قابل نصب روی انواع درب ها و پنجره ها با ضخامت های گوناگون میباشد. با نصب استوپر (stoper ) روی درب اتاق کودک یا درب تراس یا درب آپارتمان ، مانع از بسته شدن کامل درب میگ
کودکان ما گاهی هنگام باز یا بسته شدن ناخواسته درب ها در معرض انواع خطرات قرار میگیرند.

مهندسان مجرب و مدیران فعال شرکت محافظ پویا ضمن بررسی نحوه به وقوع پیوستن خطرات گوناگونی که در این رابطه برای اطفال به وجود می آید
با تولید دو نوع محصول منحصر به فرد ، اولین گام را برای شروع ایمنی کودک در خانه برداشته و امیدوارند که نظرات و پیشنهادات خانواده های محترم
گامهای بعدی را مصمم تر و سریعتر برداشته و بدینوسیله دین خود را جهت رفاه هر  چه بیشتر خانواده ها و سلامت کودکان عزیز کشور عزیزمان ادا نمایند.

استپر قطعه ای پلاستیکی است که به دلیل داشتن ساختار مهندسی و قابلیت ارتجاعی مطلوب ، قابل نصب روی انواع درب ها و پنجره ها با ضخامت های گوناگون میباشد.
با نصب استوپر (stoper ) روی درب اتاق کودک یا درب تراس یا درب آپارتمان ، مانع از بسته شدن کامل درب میگردید و از بروز خطراتی که هنگام بسته شدن ناخواسته درب انگشتان کودک شما را تهدید مینماید جلوگیری نمایید.
محل نصب استپر روی ضلع عمودی ( بیرونی ) بالاتر از دسترس کودک میباشد. ولی اگر روی ضلع افقی درب نصب گردد با مکان یابی مناسب قادر به تنظیم میزان باز یا بسته شدن درب خواهید بود.
با نصب استوپر روی درب ها و پنجره ها از بسته شدن ناگهانی درب ها که در اثر جریان شدید هوا با ایجاد صدای ناهنجار همراه خواهد بود جلوگیری نمایید.
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.