• اشتراک
محصول جدید آموزش مقدماتی و متوسط AUTODESK 3DS Max 2016-PART 2 شامل یک حلقه DVD 9 می باشد و شامل آموزش های مفیدی می باشد.
آنچه در این مجموعه آموزشی خواهید آموخت:

فصل اول :تنظیمات محیط وبررسی حالتهای Align 
فصل دوم: بررسی Edit poly 
فصل سوم :کار با دستورات تغییر فرم و دستور Loft 
فصل چهارم: متحرک‌سازی و دوربین
فصل پنجم : آشنایی با Material و نورپردازی 
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.