• اشتراک
آنچه باید در مورد پرورش قارچ بدانید: چرا قارچ؟ کشت قارچ دکمه ای آشنایی با قارچ های خوراکی آماده کردن محیط کشت قارچ پرورش کشت قارچ با کمترین تخصص روش تهیه بذر قارچ دکمه ای روش تهیه کمپوست قارچ دکمه ای روش ساخت کمپوست قارچ صدفی
کارفرمای شغل خود باشید!

آنچه باید در مورد پرورش قارچ بدانید:

چرا قارچ؟ ، کشت قارچ دکمه ای، آشنایی با قارچ های خوراکی ، آماده کردن محیط کشت قارچ ، پرورش کشت قارچ با کمترین تخصص، روش تهیه بذر قارچ دکمه ای ، روش تهیه کمپوست قارچ دکمه ای، روش ساخت کمپوست قارچ صدفی ، روش کشت قارچ از طریق تزریق ریسه های قارچ برکنده های درختان، روش کشت قارچ بر روی کنده درختان ، مروری بر روش های مختلف کشت قارچ صدفی ، تکنیک های تولید و کشت قارچ آگار

آنچه در این مجموعه خواهید آموخت :

DVD 1 شامل :

شروع کار با قالب های بی آراف، تهیه لایه پوششی، پنج مرحله به تخم ریزی کامل دانه، تهیه بذر علف چاودار، انتقال دانه به دانه، پاستوریزه کردن کاه ها – بخش اول ، پاستوریزه کردن کاه ها – بخش دوم ، کود اسب

DVD 2 شامل :

کلونیگ بافت قارچ ، دستورالعمل های تلقیح استریل ، تلقیح کیسه سوبسترا ، در خاک اره ، تراشه چوب ، چاپ اسپور و ساخت سرنگ ، اطلاعاتی درباره آگار، جداسازی نژاد ، آماده سازی و استفاده از کشت های مادر
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.