• اشتراک
...
موضوع پکیج         :             پکیج تصویری آموزش کاربردی و مثال محور آموزش جامع ریاضیات مهندسی
خلاصه آموزش       :               تعاریف مفاهیم و کلیه سرفصل های دانشگاهی
صدصا مثال تمرین نمودار و ازمونهای متنوع

امکان جستجو نت برداری و بروزرسانی مطالب
زیرگروه                 :              
ریاضیات
تعداد لوح              :               1 DVD
شرکت سازنده       :              گروه شار
قیمت پکیج            :              14800 تومان
 
توضیحات پکیج :
سری ها انتگرال ها و تبدیلات فوریه
معادلات دیفرانسیل جزیی
اعداد و توابع مختلط
سری های توانی و تیلور مختلز

 
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.