• اشتراک
آموزش زبان فارسی به همراه کتاب فارسی در سفر
آموزش به شیوه نوین
مکالمات و اصطلاحات روزمره
بدون محدودیت در دفعات نصب و اجرا
به همراه کتاب آموزش زبان فارسی در سفر
امکانات نرم افزار آموزش زبان فارسی:
آموزش زبان فارسی برای 100 زبان زنده دنیا
آموزش لغات کلیدی مرتبط با غذاها، کشورها، رنگها، نمرات، ساعت
آموزش لغات پایه، لغات مهم و مرتبط با اعضای بدن
آموزش لغات مرتبط با خرید کردن و تمرین مکالمه
تمرین مکالمه، امکان ضبط صدا توسط میکروفون و چاپ تصویری
و...
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.