• اشتراک
...
موضوع                    :       کتاب زیست شناسی و آزمایشگاه (2) رشته علوم تجربی
نام خارجی               :     .....
تعداد صفحه                :   260 صفحه
نوع جلد                 :         معمولی
اندازه صفحات کتاب  :        متوسط
نوع کتاب               :         کارکرده
کیفیت کتاب           :           کتاب کارکرده است و در بعضی از صفحات نکته برداری شده است
قیمت                       :      4500 تومان
 
مباحث و سرفصل ها
 
 
مولف             :     ....
مترجم           :       ......
تایپیست          :       آقای امیرزاده
تاریخ تایپ کتاب :       12 / 11 / 1394

 
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.