• اشتراک
...
موضوع                  :       کتاب فیزیک (1) (از مدرسه تا دانشگاه)
نام خارجی                :     .....
تعداد صفحه                :   382 صفحه
نوع جلد                 :         معمولی
اندازه صفحات کتاب  :        متوسط
نوع کتاب               :         کارکرده
کیفیت کتاب           :           کتاب کارکرده است و دربعضی صفحات نکته برداری شده است
قیمت                        :      7500 تومان
 
مباحث و سرفصل ها
 
فصل 1 :    انرژی
فصل 2 :    دما و گرما
فصل 3 :    الکتریسیته
فصل 4 :    بازتابش نور – آینه ها
فصل 5 :    شکست نور
فصل 6 :    عدسی های کروی
 
مولفان             :     حسین فقیه و مرتضی شکور
ویراستار ادبی    :       شاهده سعیدی
ناشر                :       انتشارات از مدرسه تا دانشگاه
تایپیست          :       آقای امیرزاده
تاریخ تایپ کتاب :       12 / 11 / 1394

 
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.