• اشتراک
...
موضوع                     :       کتاب علوم زمین پیش دانشگاهی علوم تجربی
نام خارجی                  :     .....
تعداد صفحه                :   137 صفحه
نوع جلد                 :         معمولی
اندازه صفحات کتاب  :        متوسط
نوع کتاب               :         کارکرده
کیفیت کتاب           :           کتاب کارکرده است و در بعضی صفحات نکته برداری شده است
قیمت                       :      4500 تومان
 
مباحث و سرفصل ها
 
 
مولف             :     ...
مترجم           :       .....
ناشر             :       ....
تایپیست          :       آقای امیرزاده
تاریخ تایپ کتاب :       13 / 11 / 1394

 
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.