• اشتراک
...
موضوع                    :       کتاب زیست شناسی پیش دانشگاهی رشته تجربی
نام خارجی                 :     .....
تعداد صفحه              :   316 صفحه
نوع جلد                 :         معمولی
اندازه صفحات کتاب  :        متوسط
نوع کتاب               :         کارکرده
کیفیت کتاب           :           کتاب کارکرده است و در بعضی صفحات نکته برداری شده است
قیمت                       :      4500 تومان
 
مباحث و سرفصل ها
 
 
مولف             :     ....
مترجم           :       ....
ناشر             :       ....
تایپیست          :       آقای امیرزاده
تاریخ تایپ کتاب :       13 / 11 / 1394

 
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.